Senior na drodze - pamiętaj o bezpieczeństwie

 

Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Policja przystąpiły do kolejnej – już czwartej – edycji akcji edukacyjnej dla seniorów. Hasło przewodnie tegorocznych działań, to: „Senior na drodze - pamiętaj o bezpieczeństwie”. Jest to największa z dotychczasowych edycji. W tym roku spotykamy się z seniorami aż w 94 miejscowościach. Warto być tam z nami.

               Państwa miejscowość została wybrana jako miejsce realizacji warsztatów z seniorami, ponieważ wg statystyk wypadkowości z 2018 roku, w Państwa powiecie wydarzyła się znaczna liczba wypadków, w których ofiarami były osoby po 60 roku życia. 


Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, w lipcu bieżącego roku przystąpił do realizacji projektu Przemocy mówimy NIE w Gminie Kolbuszowa- edycja 2019”  w ramach realizacji Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2019.

Projekt uzyskał 2 miejsce w Polsce i  znalazł się w gronie najlepszych, nowatorskich rozwiązań w zakresie budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Działania w ramach realizowanego projektu kierowane są do mieszkańców Gminy Kolbuszowa, w tym do osób zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie, a w szczególności do osób doświadczających przemocy  oraz stosujących przemoc w rodzinie. Celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz tych osób poprzez:

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 

 

 

INFORMACJA 

dla poszkodowanych z Gminy Kolbuszowa
w
 związku z intensywnymi opadami deszczu

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że w związku z intensywnymi opadami deszczu, które miały miejsce w dniach 19-24.05.2019 r. i spowodowały zalanie zamieszkałego budynku mieszkalnego, a także budynku gospodarczego służącego zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych rodziny lub osoby samotnie gospodarującej powodując straty w mieniu, można się starać o pomoc na remont budynku zgodnie z „Zasadami udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych”, wydanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Sprawy związane z udzielaniem pomocy prowadzi Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy w Kolbuszowej,
ul. Obrońców Pokoju 21a, tel. 17 2271 133.

 

 

 


 

OD LIPCA 2019 r. świadczenie wychowawcze 500 + na pierwsze dziecko bez dochodu.

W dniu 16 maj 2019 r.  Prezydent podpisał nowelizację ustawy
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 

Wnioski o wypłatę 500 plus można będzie składać
drogą elektroniczną już w lipcu.
Od sierpnia przyjmowane będą wnioski w formie tradycyjnej (papierowej)

 

Zgodnie z w/w zmianą  prawo do świadczenia będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18 lat, również jedynacy, bez względu na dochody rodziny.
 

 

Wprowadzone zostało także kilka innych rozwiązań, które mają na celu usprawnienie realizacji programu, a także obniżenie jego kosztów. 

Do ważniejszych zmian zaliczyć należy:

– przyznanie świadczenia z programu „Rodzina 500+” w postaci dodatku dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

– wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka,

– wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku,

– zmiana okresu świadczeniowego, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

– wprowadzenie przepisów proceduralnych regulujących sposób postępowania w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się/otrzymującej świadczenie wychowawcze,

– likwidacja obowiązku rozstrzygania o przyznaniu świadczenia w drodze decyzji administracyjnej na rzecz prostszego rozwiązania na wzór sprawdzonego już rozwiązania funkcjonującego w programie „Dobry start” – polegającego na wydawaniu informacji o przyznaniu świadczenia.
 

 

 

INFORMACJA

 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że osoby skierowane przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego ,,NIL’’ mogą odbierać paczki żywnościowe w ramach Podprogramu 2018  przy ul. Jana Pawła II 8 w terminach:


20 maja 2018 r. (poniedziałek) w godzinach 8:00- 16:00

21 maja 2018 r. (wtorek) w godzinach 8:00- 16:00

 

Podkategorie

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet 

 

Gościmy

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.