Zaproszenie do konsultacji społecznych
w sprawie projektu „Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2026”.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej zaprasza osoby zainteresowane do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących treści „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2026” w terminie do 27.11.2019 r.


Wszelkie opinie, uwagi i proponowane zmiany prosimy odsyłać do dnia 27.11.2019 r. (liczy się data wpływu) do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21a, 36-100 Kolbuszowa- pocztą tradycyjną lub osobiście, a także pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wyłącznie na zamieszczonym formularzu zgłaszania uwag.

 

Załączniki:

 1.     GMINNA STRATEGIA  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA I GMINY KOLBUSZOWA NA LATA 2019-2026

 2   Formularz uwag

 

Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Rzeszowie informuje, że osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą korzystać z bezpłatnych porad prawników oraz psychologów. Natomiast świadkowie przestępstw mogą korzystać z bezpłatnych parad psychologa.
 
Istnieje również możliwość dofinansowania pobytu dziecka w żłobkach publicznych. Dofinansowanie, o którym mowa wynosi 300 zł na jedno dziecko. W razie potrzeby istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty.
 
Środki pochodzą z Ministerstwa Sprawiedliwości i obejmują tylko osoby pokrzywdzone wszelkiego rodzaju przestępstwem (np. przemoc psychiczna lub fizyczna w rodzinie, niealimentacja, groźba karalna).
 
  

 

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, zaprasza osoby zaangażowane w pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie do udział w cyklu szkoleń realizowanych w ramach projektu  „Przemocy mówimy NIE w Gminie Kolbuszowa – edycja 2019”, w związku z realizacją Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – Edycja 2019 r.

O szkoleniu:

Adresaci:

osoby zaangażowane w pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Kolbuszowa.

Cel szkoleń:

poszerzenie wiedzy nt. podejmowanych działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz wzmocnienie kompetencji zawodowych niezbędnych do pracy interdyscyplinarnej, pozwalających na podejmowanie skuteczniejszych interwencji oraz działań na rzecz przeciwdziałania i niwelowania skutków przemocy w rodzinie.

 Szkolenia odbędą się w dniach:

  1. 27 września 2019 r. (piątek) w godz. 900 do 1400
  2. 9 października 2019 r. (środa) w godz. 900 do 1400
  3. 4 grudnia 2019 r. (środa) w godz. 900 do 1400

 


PROGRAM OPERACYJNY
POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej współpracuje z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Kolbuszowej wydając skierowania dla najbardziej potrzebujących osób i rodzin z terenu gminy Kolbuszowa dające możliwość nieodpłatnego odbioru produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ – Podprogram 2019 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 zł netto miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej 1028 zł netto miesięcznie dla osoby w rodzinie. 

Więcej informacji można uzyskać osobiście u pracowników socjalnych w M-GOPS Kolbuszowa lub telefonicznie pod numerem 17 2271 133.

 


PROGRAM OPERACYJNY
POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL w Kolbuszowej wydając skierowania dla najbardziej potrzebujących osób i rodzin z terenu gminy Kolbuszowa dające możliwość nieodpłatnego odbioru produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ – Podprogram 2019 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 zł netto miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej 1028 zł netto miesięcznie dla osoby w rodzinie. 

Więcej informacji można uzyskać osobiście u pracowników socjalnych w M-GOPS Kolbuszowa lub telefonicznie pod numerem 17 2271 133.

 


ZŁÓŻ WNIOSEK NA NOWY OKRES
ŚWIADCZENIOWY 2019/2020DO POBRANIA
DRUKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY


 
 
 
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

   Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START (300+)

DRUKI DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 

Podkategorie

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet 

 

Gościmy

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.