"POMOCNA DŁOŃ"

W okresie od października do grudnia 2018 roku dzięki otrzymanej dotacji ze środków Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie – Stowarzyszenie Podkarpacki Klub Samorządności realizuje projekt pt. „POMOCNA DŁOŃ”. Przeprowadzone zostaną szkolenia dla kadry realizującej zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL w Kolbuszowej wydając skierowania dla najbardziej potrzebujących osób i rodzin z terenu gminy Kolbuszowa dające możliwość nieodpłatnego odbioru produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ – Podprogram 2018 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 zł netto miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej 1028 zł netto miesięcznie dla osoby w rodzinie. 

Więcej informacji można uzyskać osobiście u pracowników socjalnych
w M-GOPS Kolbuszowa lub telefonicznie pod numerem 17 2271 133.

 

 

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez
Dział Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej,ul. Obrońców Pokoju 21a pok. 12
(I piętro)  tel. 17 740 79 18

 

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze.

Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie “Dobry Start” i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.

 

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

We wszystkich województwach uruchomiono specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące świadczenia dobry start. Mogą z nich skorzystać rodzice i opiekunowie zainteresowani świadczeniem, ale także pracownicy samorządów.

Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora.

W województwie podkarpackim można dzwonić na numery:

- 17 86 71 314, 
- 17 86 71 332
 Do pobrania:

    Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

    Załącznik do wniosku (dla rodzin wielodzietnych)Podstawy Prawne

    Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. poz. 514

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. poz. 1061

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa    https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

 

 


INFORMACJA
dot. PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA
NA LATA 2014-2020


 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że osoby skierowane przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego ,,NIL’’ mogą odbierać paczki żywnościowe w ramach Podprogramu 2017  przy ul. Jana Pawła II 8 w terminach:


10 maja 2018 r. (czwartek) w godzinach 8:00- 15:00 

 

 

 

 

INFORMACJA
dot. PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA
NA LATA 2014-2020


 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że osoby skierowane przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego ,,NIL’’ mogą odbierać paczki żywnościowe w ramach Podprogramu 2017  przy ul. Jana Pawła II 8 w terminach:

28 marca 2018 r. (środa) w godzinach 9:00- 15:00

29 marca 2018 r. (czwartek) w godzinach 9:00 – 15:00

 

 

 

Podkategorie

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet 

 

Gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.