Fundusz alimentacyjny od 1 października 2008 r.


Komu przysługuje fundusz alimentacyjny?
 
Jeśli

  • jesteś osobą wychowującą dziecko
Uwaga: Aby nabyć prawo do świadczenia z FA dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów.
  • masz zasądzone alimenty na dzieci
  • osoba zobowiązana do alimentacji nie wywiązuje się z tego obowiązku
  • prowadzona przez komornika egzekucja zasądzonych alimentów jest bezskuteczna
Uwaga: Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

 
możesz starać się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego
 
Do jakiego wieku przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

  • do ukończenia 18 roku życia albo,
  • w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia albo,
  • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności –  bezterminowo

 
Do jakiej wysokości przysługuje fundusz alimentacyjny?

  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie, na nowy okres zasiłkowy 2019/2020, nie przekracza kwoty 800,00 zł.


Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego

  • Świadczenia z funduszu przysługują w wysokości bieżąco zasądzonej kwoty alimentów, nie więcej niż 500,00 zł.

Wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego
 

  • pobiera się w MGOPS, lub na stronie www

Podsumowanie programów MRPiPS

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.