USŁUGI OPIEKUŃCZE


DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Dział usług opiekuńczych zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby, która z powodu wieku. Choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób.
 

Pomoc usługowa świadczona jest:

-  pomoc domowa w dni robocze od 8.00 do 16.00
-  pomoc sąsiedzka w zależności od potrzeb

 

ZAKRES ŚWIADCZONEJ POMOCY USŁUGOWEJ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLBUSZOWEJ

Zakres pomocy usługowej uzależniony jest od potrzeb klienta, rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności i obejmuje:

      w ramach usług opiekuńczych

  • czynności gospodarcze – zakupy, przygotowanie lub dostarczanie posiłków, pomoc w utrzymaniu domu w czystości, pranie, przynoszenie opału, palenie w piecu itp.
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
  • w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem

      w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych

  • czynności pielęgnacyjne – karmienie, mycie, ubieranie, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, prześcielenie łóżka, zapobieganie odparzeniom i odleżynom

      w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania
  • motywacja do aktywności, leczenia, rehabilitacji
  • nabywanie umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych
  • asystowanie w codziennych czynnościach życiowych
  • wspieranie psychologiczno- pedagogiczne i edukacyjno- terapeutyczne zmierzające do aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

 

TRYB UDZIELANIA POMOCY USŁUGOWEJ

Pomoc usługowa przyznawana jest w formie decyzji administracyjnej, po wcześniejszym otrzymaniu zgłoszenia (w formie podania, telefonicznie) i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Wymiar i zakres usług uzależniony jest od stanu zdrowia osoby wymagającej pomocy, jej sytuacji rodzinnej oraz możliwości finansowych gminy.