Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, zaprasza osoby zaangażowane w pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie do udział w cyklu szkoleń realizowanych w ramach projektu  „Przemocy mówimy NIE w Gminie Kolbuszowa – edycja 2019”, w związku z realizacją Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – Edycja 2019 r.

O szkoleniu:

Adresaci:

osoby zaangażowane w pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Kolbuszowa.

Cel szkoleń:

poszerzenie wiedzy nt. podejmowanych działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz wzmocnienie kompetencji zawodowych niezbędnych do pracy interdyscyplinarnej, pozwalających na podejmowanie skuteczniejszych interwencji oraz działań na rzecz przeciwdziałania i niwelowania skutków przemocy w rodzinie.

 Szkolenia odbędą się w dniach:

  1. 27 września 2019 r. (piątek) w godz. 900 do 1400
  2. 9 października 2019 r. (środa) w godz. 900 do 1400
  3. 4 grudnia 2019 r. (środa) w godz. 900 do 1400

 


PROGRAM OPERACYJNY
POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej współpracuje z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Kolbuszowej wydając skierowania dla najbardziej potrzebujących osób i rodzin z terenu gminy Kolbuszowa dające możliwość nieodpłatnego odbioru produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ – Podprogram 2019 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 zł netto miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej 1028 zł netto miesięcznie dla osoby w rodzinie. 

Więcej informacji można uzyskać osobiście u pracowników socjalnych w M-GOPS Kolbuszowa lub telefonicznie pod numerem 17 2271 133.

 


PROGRAM OPERACYJNY
POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL w Kolbuszowej wydając skierowania dla najbardziej potrzebujących osób i rodzin z terenu gminy Kolbuszowa dające możliwość nieodpłatnego odbioru produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ – Podprogram 2019 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 zł netto miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej 1028 zł netto miesięcznie dla osoby w rodzinie. 

Więcej informacji można uzyskać osobiście u pracowników socjalnych w M-GOPS Kolbuszowa lub telefonicznie pod numerem 17 2271 133.

 


ZŁÓŻ WNIOSEK NA NOWY OKRES
ŚWIADCZENIOWY 2019/2020DO POBRANIA
DRUKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY


 
 
 
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

   Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START (300+)

DRUKI DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 


 

Senior na drodze - pamiętaj o bezpieczeństwie

 

Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Policja przystąpiły do kolejnej – już czwartej – edycji akcji edukacyjnej dla seniorów. Hasło przewodnie tegorocznych działań, to: „Senior na drodze - pamiętaj o bezpieczeństwie”. Jest to największa z dotychczasowych edycji. W tym roku spotykamy się z seniorami aż w 94 miejscowościach. Warto być tam z nami.

               Państwa miejscowość została wybrana jako miejsce realizacji warsztatów z seniorami, ponieważ wg statystyk wypadkowości z 2018 roku, w Państwa powiecie wydarzyła się znaczna liczba wypadków, w których ofiarami były osoby po 60 roku życia. 


Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, w lipcu bieżącego roku przystąpił do realizacji projektu Przemocy mówimy NIE w Gminie Kolbuszowa- edycja 2019”  w ramach realizacji Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2019.

Projekt uzyskał 2 miejsce w Polsce i  znalazł się w gronie najlepszych, nowatorskich rozwiązań w zakresie budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Działania w ramach realizowanego projektu kierowane są do mieszkańców Gminy Kolbuszowa, w tym do osób zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie, a w szczególności do osób doświadczających przemocy  oraz stosujących przemoc w rodzinie. Celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz tych osób poprzez:

 

Podkategorie

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet 

 

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.