WOLONTARIAT

Pomagaj innym w potrzebie a wzbogacisz siebie

 

Jeśli masz czas wolny, chcesz pomagać, poznać nowych ludzi i zdobyć nowe doświadczenie – zgłoś się do M-GOPS Kolbuszowa i jako wolontariusz, możesz wpływać na to co się dzieje wokół nas.

Aby zostać wolontariuszem należy w pierwszej kolejności skontaktować się z pracownikiem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej telefonicznie lub osobiście.

Z każdym z wolontariuszy zostanie zawarte pisemne porozumienie określające zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń.

Dlaczego warto być wolontariuszem?

Wolontariat pozwala na:

• Rozwijanie posiadanych umiejętności
• Nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni
• Odkrywanie poczucia sensu pomagania innym
• Uzyskanie poczucia satysfakcji

Wolontariat jest także ważny ponieważ:

• Uczy wrażliwości na drugiego człowieka
• Daje możliwość oderwania się od monotonii życia codziennego 

Podstawowe pojęcia

Wolontariusz - każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne

Wolontariat - bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko- przyjacielskie. Rodzaje wolontariatu: bezterminowy, krótkoterminowy, jednorazowy, okresowy, indywidualny, grupowy itd.

Akty prawne

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (do pobrania)


Dokument, który po raz pierwszy w sposób kompleksowy ujmuje w ramy prawne działalność organizacji pozarządowych i wolontariuszy w Polsce.

Dział III ustawy w całości poświęcony jest wolontariatowi. Określone są w nim m.in., 
• kto to jest wolontariusz,
• gdzie i na jakich zasadach mogą pracować wolontariusze,
• w jakim zakresie należy ich ubezpieczać
• jakie koszty ich pracy można im zwracać
• jak przygotować ich do pracy

 

Kontakt

Osoby chętne do współpracy jako wolontariusze proszone są o kontakt telefoniczny 17 2271 133 wew. 154, lub osobiście w M-GOPS pokój nr 14 -  P. Anna Mailinowska.