REKRUTACJA  SENIOR +

 

Miejsko-Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, iż trwa nabór uczestników do Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej.

Uczestnikami zajęć Dziennego Domu mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku od 60 lat, zarówno kobiety jak i mężczyźni z terenu gminy Kolbuszowa.

Rekrutację do udziału w zajęciach Dziennego Domu Senior+ prowadzą pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Wszelkie informacje dotyczące skierowania do placówki można uzyskać w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej  /tel. 17 22 71 133/  oraz w Dziennym Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej  /tel. 17 747 90 96/.

Osoby zainteresowane zapraszamy do odwiedzenia Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia tj. od 800 do 1500 . Placówka mieści się w budynku byłej szkoły podstawowej.

 

 

 


Zmiany w Karcie Dużej Rodziny
od 1 stycznia 2019 r.

 

Od 01 stycznia 2019 roku uprawnienia do KDR zyskali wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Więcej informacji: http://www.mgops.kolbuszowa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=237:prewe-menu&catid=88&Itemid=565 oraz u pracowników socjalnych.

 

 

 

 

"POMOCNA DŁOŃ"

W okresie od października do grudnia 2018 roku dzięki otrzymanej dotacji ze środków Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie – Stowarzyszenie Podkarpacki Klub Samorządności realizuje projekt pt. „POMOCNA DŁOŃ”. Przeprowadzone zostaną szkolenia dla kadry realizującej zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL w Kolbuszowej wydając skierowania dla najbardziej potrzebujących osób i rodzin z terenu gminy Kolbuszowa dające możliwość nieodpłatnego odbioru produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ – Podprogram 2018 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 zł netto miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej 1028 zł netto miesięcznie dla osoby w rodzinie. 

Więcej informacji można uzyskać osobiście u pracowników socjalnych
w M-GOPS Kolbuszowa lub telefonicznie pod numerem 17 2271 133.

 

Podkategorie

Podsumowanie programów MRPiPS

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.