INFORMACJA

dot. PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA
NA LATA 2014-2020

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że osoby skierowane przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego ,,NIL’’ mogą odbierać paczki żywnościowe w ramach Podprogramu 2017  przy ul. Jana Pawła II 8 w terminach:

 17 listopad 2017 r. (piątek) w godzinach 8:00- 15:00

 

A P E L

Apel Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny z dnia 14 września 2017 roku do władz państwowych, w tym rządowych i samorządowych na poziomie gminy, powiatu i województwa, a także do wszelkich instytucji i osób zajmujących się problematyką rodziny oraz do wszystkich ludzi dobrej woli.

Uchwałą z dnia 21 października 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił Dzień Praw Rodziny obchodzony 22 października każdego roku. Posłowie dali wyraz swemu przekonaniu, że misja rodziny we współczesnym świecie...

Czytaj więcej: 13-10-2017_Karta Praw Rodziny

 

INFORMACJA

 

W nocy z 5 na 6.10.2017 r. rodzina z Weryni w wyniku pożaru domu straciła cały dobytek i dach nad głową.

Osoby, które chcą pomóc finansowo rodzinie mogą dokonywać wpłat na konto bankowe parafii w Weryni:

96 9180 0008 2001 0003 0153 0001

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej z dopiskiem POMAGAM – POŻAR

W sprawie pomocy materialnej i rzeczowej można się kontaktować z P. Julianem Draganem (koordynatorem ds. pomocy poszkodowanej rodzinie) pod numerem telefonu 605 375 999

 

 

 

INFORMACJA

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że osoby skierowane przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kolbuszowej mogą odbierać paczki żywnościowe w ramach Podprogramu 2017  przy ul. Janka Bytnara 3 (dawny internat) w terminach:

 23 października (poniedziałek) w godzinach 9:00- 13:00

 24 października (wtorek) 2017 r., w godzinach 12:00- 15:30

Jednocześnie informujemy, że poza wyznaczonymi godzinami obiór żywności nie będzie możliwy.

 

 

 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu
z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych
z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.


Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282 i 1529) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego
wynosił w 2016 r.    2577 zł.

2577 : 12 = 214,75

 

 

Druki wniosków o  świadczenie wychowawcze (500+)

na nowy okres zasiłkowy 2017/2018
można składać od 1 sierpnia 2017 r w pok. nr 12
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej
            

 

 

  SW-1 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

  ZSW-01 - Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym

ZSW-03Oświadczenie o gospodarstwie rolnym

  ZSW-04Oświadczenie o składkach zdrowotnych


 


 

  Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Podkategorie

Podsumowanie programów MRPiPS

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.