Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kolbuszowej

 

Poszukuje osób do świadczenia Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

 

Wymagania:

- wyksztalcenie wyższe (w tym licencjat) kierunek: pedagogika, pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika, terapia zajęciowa

- udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych

- minimum 6 miesięcy doświadczenia w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym
 

Zakres obowiązków: praca z dzieckiem autystycznym w miejscu jego zamieszkania.
 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 17 2271 133  wew. 106

 

 

 

INFORMACJA
dot. PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA
NA LATA 2014-2020


 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że osoby skierowane przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego ,,NIL’’ mogą odbierać paczki żywnościowe w ramach Podprogramu 2018  przy ul. Jana Pawła II 8 w terminie:


18 stycznia 2019 r. (piątek) w godzinach 8:00- 15:00

 

 


REKRUTACJA  SENIOR +

 

Miejsko-Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, iż trwa nabór uczestników do Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej.

Uczestnikami zajęć Dziennego Domu mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku od 60 lat, zarówno kobiety jak i mężczyźni z terenu gminy Kolbuszowa.

Rekrutację do udziału w zajęciach Dziennego Domu Senior+ prowadzą pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Wszelkie informacje dotyczące skierowania do placówki można uzyskać w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej  /tel. 17 22 71 133/  oraz w Dziennym Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej  /tel. 17 747 90 96/.

Osoby zainteresowane zapraszamy do odwiedzenia Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia tj. od 800 do 1500 . Placówka mieści się w budynku byłej szkoły podstawowej.

 

 

 


Zmiany w Karcie Dużej Rodziny
od 1 stycznia 2019 r.

 

Od 01 stycznia 2019 roku uprawnienia do KDR zyskali wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Więcej informacji: http://www.mgops.kolbuszowa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=237:prewe-menu&catid=88&Itemid=565 oraz u pracowników socjalnych.

 

 

 

Podkategorie

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet 

 

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.