INFORMACJA

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że osoby skierowane przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kolbuszowej mogą odbierać paczki żywnościowe w ramach Podprogramu 2017  przy ul. Janka Bytnara 3 (dawny internat) w terminach:

 23 października (poniedziałek) w godzinach 9:00- 13:00

 24 października (wtorek) 2017 r., w godzinach 12:00- 15:30

Jednocześnie informujemy, że poza wyznaczonymi godzinami obiór żywności nie będzie możliwy.

 

 

 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu
z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych
z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.


Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282 i 1529) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego
wynosił w 2016 r.    2577 zł.

2577 : 12 = 214,75

 

 

Druki wniosków o  świadczenie wychowawcze (500+)

na nowy okres zasiłkowy 2017/2018
można składać od 1 sierpnia 2017 r w pok. nr 12
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej
            

 

 

  SW-1 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

  ZSW-01 - Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym

ZSW-03Oświadczenie o gospodarstwie rolnym

  ZSW-04Oświadczenie o składkach zdrowotnych


 


 

  Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 

  Program Targów

 

 

Podkategorie

Podsumowanie programów MRPiPS

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet





 

 

Gościmy

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.