PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W KOLBUSZOWEJ
INFORMUJE :

EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) - sprawiedliwe i bezpieczne warunki pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach UE.


Znajdziemy tutaj informacje m. in. na temat poszukiwania i podejmowania zatrudnienia, warunków życia i pracy, podatków, zabezpieczeń społecznych czy ubezpieczeń zdrowotnych. Opracowania te obejmują najważniejsze aspekty, które dotyczą podejmowania bezpiecznego zatrudnienia za granicą. Zapoznając się z informacjami przed wyjazdem możemy uniknąć przykrych niespodzianek, które mogłyby nas spotkać.
 

 

 

Kierownik Inspektoratu ZUS w Mielcu informuje, że od 01 lipca b.r. rozpoczęła się realizacja programu Dobry Start 300+ dla ucznia.
Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie elektronicznie:
 

- na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl
- poprzez bankowość elektroniczną
- na portalu empatia.mpips.gov.pl
 

Jeśli nie masz profilu PUE, zapraszamy na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie oraz pomoże wypełnić wniosek.

Miejsce spotkania: PT KRUS w Kolbuszowej, ul. Ks. Ruczki 10

Termin: 07 wrzesień b.r., wtorek    w godzinach: od 9:00 do 12:00

Ważne: Weź ze sobą dowód osobisty, email oraz numer rachunku bankowego.

 

Szczegóły na plakacie!


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kolbuszowej realizuje projekt „Przemocy mówimy NIE
w Gminie Kolbuszowa - edycja 2021”
w okresie od lipca do grudnia 2021 r. 

 

 

INFORMACJA O PRZERWIE  W WYDAWANIU ZAŚWIADCZEŃ
DO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE

 

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, od 1 sierpnia 2021 r. ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w roku 2020.

Dla potrzeb wydania tego zaświadczenia, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.  

Ustawodawca zaznacza także, że w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie w sposób ciągły tzn. przez wszystkie miesiące w roku, bez przerw, aż do zakończenia trwania Programu tj. do 2027 r. włącznie.


Ponadto, rozpoczęcie przedsięwzięcia tj. poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego przez wnioskodawcę może nastąpić nawet sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Te dwa elementy Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” powodują, że wnioskodawca ma dużą elastyczność w wyborze terminu złożenia wniosku o dofinansowanie.

W związku z powyższym, wyżej opisana przerwa w wydawaniu zaświadczeń przez gminy nie powinna być uciążliwa.

 

TREŚĆ KOMUNIKATU

 

 

Podkategorie

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet 

 

Gościmy

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.