Dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON informuje, że w Oddziale Podkarpackiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie z dniem 1 września 2021 r. zostały utworzone  Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON)

Centra te świadczą kompleksowe usługi informacyjne i doradcze dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia, a także usługi eksperckie mające na celu optymalne zaopatrzenie osób z niepełnosprawnościami w szeroko pojmowane technologie asystujące. 

http://cidon.pfron.org.pl/

 

  Informacja Dyrektora PFRON

 

 


Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

 

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Jednym z celów Programu jest objęcie zasięgiem jak największej liczby jednostek samorządu terytorialnego, w których usługi asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej jeszcze nie jest realizowana. 
 
 
 
  Program Asystent osobisty soby niepełnosprawnej - edycja 2022
 

 


 Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2022
 

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

  Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
 


PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W KOLBUSZOWEJ
INFORMUJE :

EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) - sprawiedliwe i bezpieczne warunki pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach UE.


Znajdziemy tutaj informacje m. in. na temat poszukiwania i podejmowania zatrudnienia, warunków życia i pracy, podatków, zabezpieczeń społecznych czy ubezpieczeń zdrowotnych. Opracowania te obejmują najważniejsze aspekty, które dotyczą podejmowania bezpiecznego zatrudnienia za granicą. Zapoznając się z informacjami przed wyjazdem możemy uniknąć przykrych niespodzianek, które mogłyby nas spotkać.
 

 

Podkategorie

 

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet 

 

Gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.