INFORMACJA

 

            W związku z objęciem kwarantanną działu świadczeń rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, w okresie do 12 do 16 października 2020 r. informuję, że w przypadkach pilnych dotyczących spraw dotyczących zasiłków rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+), funduszu alimentacyjnego,  świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych oraz „Dobry Start” proszę dzwonić na numer 17 22 71 133 lub pisać na nasz adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednocześnie informuję, że pracownicy dołożą wszelkich starań aby wypłata w/w świadczeń nastąpiła w ustalonych terminach wypłat.

 

Kierownik
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kolbuszowej

 

 

 
 
 
Od 3 sierpnia 2020 r. będą wydawane druki do zasiłku 
rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego
specjalnego zasiłku opiekuńczego
na nowy okres zasiłkowy 2020/2021
oraz świadczenia "DOBRY START" (300+) 
 
 
Druki są wydawane przy wejściu bocznym od strony parkingu.
Druki, po wypełnieniu, należy wrzucić do pojemnika
znajdującego się przy głównym wejściu.
 
Wrzucane druki powinny być spięte, lub zszyte.
 
 
Druki można pobrać także z naszej strony internetowej
 
 
______________________________________________________________
 
 
W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2
zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną,  
zapewni to również sprawne załatwienie sprawy !!!
 
 
Wnioski można składać za pomocą bankowości elektronicznej i platformy usług elektronicznych ZUS


Dane identyfikacyjne naszej jednostki na stronie ZUS  https://pue.zus.pl
KOD: 301806023000_KS_02
Nazwa: M-G OPS KOLBUSZOWA

oraz platformy Emp@tia

 

Na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dostępne są informacje w jaki sposób założyć profil zaufany, który jest konieczny do złożenia wniosku poprzez emp@tię
 
 
 
 
 
 
 

 

Od 1 lipca można składać droga elektroniczną wnioski
o świadczenie DOBRY START 

 jednorazowe 300 zł na  dziecko uczące się w szkole,
aż do ukończenia przez nie 20. roku życia


Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie 
do ukończenia przez nie 24. roku życia.
 

W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2
zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną,  
zapewni to również sprawne załatwienie sprawy !!!

 

Wnioski elektroniczne można składać przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl, lub przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS

       

Pod pojęciem szkoły należy rozumieć:  szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

 

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce prowadzonej w szkole. Program Dobry Start nie obejmuje także studentów
 Od 1 sierpnia można także składać wnioski drogą tradycyjną (w formie papierowej)  w ośrodku pomocy społecznej 

Wnioski będzie można wrzucać do skrzynki na korespondencję, umieszczonej przy wejściu do Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
w godzinach:
w poniedziałek  od 8.00 do 16.00
od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30


Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wypełniony wniosek w formie papierowej można także wysyłać za pomocą Urzędów Pocztowych.
Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

Wnioski będzie można wysyłać na adres:
M-G Ośrodka Pomocy Społecznej - ul. Obrońców Pokoju 21a
lub Urzędu Miejskiego - ul. Obrońców Pokoju 21

 Wniosek może złożyć  matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).


Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

 


AKTY PRAWNE

    Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z 30 maja 2018 r.
  
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.
    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r.


 

 

 

Informacja dot. rozszerzenia katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2021 r. i przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od 1 października 2019 r. do 30 września 2021 r.

Osoby zainteresowane uzyskaniem prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego mogą składać wnioski:

 

- elektronicznie wraz ze skanem dokumentów, niezbędnych do przyznania świadczenia za pośrednictwem Platformy Usługowo-Informacyjnej “Emp@tia” https://empatia.mpips.gov.pl/;

- przesłać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za pośrednictwem Poczty Polskiej;

- dokumenty, można również wrzucić do skrzynki korespondencyjnej, która znajduje się w przedsionku wejścia do Ośrodka


Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że obniżenie wynagrodzenia lub dochodu z działalności gospodarczej spowodowane jest przeciwdziałaniem COVID-19:

 

  Zaświadczenie o wysokości obniżonego wynagrodzenia
z powodu przeciwdziałania COVID-19


   Oświadczenie o wysokości obniżonego dochodu
z działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19

 

 

 

I N F O R M A C J A
 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że osoby skierowane przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kolbuszowej mogą odbierać paczki żywnościowe w ramach Podprogramu 2019  przy ul. Janka Bytnara 3 (dawny internat) w terminach:    
 

29.06.2020 r. (poniedziałek) w godzinach 9:00- 12:00

30.06.2020 r.  (wtorek) w godzinach 12:00- 15:00

 

 

Podkategorie

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet 

 

Gościmy

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.