ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA
przy Polskim Komitecie Pomocy Społecznej


 

Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w Kolbuszowej mieszcząca się przy ul. Janka Bytnara 3 jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną przez Polski Komitet Pomocy Społecznej ZMG Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowej.

Placówka zapewnia bezpłatną opiekę i pomoc dydaktyczno-wychowawczą od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 do 18.00, podczas roku szkolnego oraz wakacji letnich i ferii zimowych.

Do świetlicy przyjmowane są dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Zajęcia w placówce prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Placówka zapewnia m.in.:

- pomoc w odrabianiu zadań domowych
- rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez udział w zajęciach dodatkowych m.in. plastycznych, sportowych muzycznych, kulinarnych
- udział w różnego typu wydarzeniach kulturalnych, wycieczkach, wyjazdach do kina, spotkaniach z ciekawymi osobami
- pomoc materialną w postaci paczek okolicznościowych oraz doposażenia w artykuły szkolne, podręczniki
- obiady oraz podwieczorki dla wszystkich wychowanków

Pomoc i opieka świadczone przez świetlicę zwolnione są z jakiejkolwiek opłaty.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie placówki, przy ulicy Janka Bytnara 3 w Kolbuszowej
oraz pod numerem telefonu: 17 227 40 86     Programy realizowane w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej
                      w roku 2019. 

    Programy realizowane w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej

                      w roku 2018. 

    Programy realizowane w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej
                      w roku 2017. 

   Programy realizowane w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej
                      w roku 2016.

    Programy realizowane w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej
                      w roku 2015.

    Programy realizowane w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej
                      w roku 2014.