Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego

 

Z dniem przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Polacy przemieszczając się w celach zarobkowych , w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii nabywają prawo do świadczeń  w innych państwach członkowskich.

Koordynacja świadczeń  polega na ustaleniu, które państwo jest właściwe do wypłaty świadczeń.
Gdy zachodzi koordynacja, sprawa podlega wojewodzie.

 

Wnioskodawcą wniosku złożonego w POLSCE zawsze musi być osoba, która składała wniosek za granicą
 

                Na terenie województwa podkarpackiego właściwą instytucją jest:

Oddział Koordynacji Świadczeń
Wydziału Polityki Społecznej
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

punk informacyjny- tel. (17)  867 - 18 -15


email. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                

W przypadku gdy jedno z rodziców pracuje poza granicami kraju, a drugie z rodziców pobiera świadczenia rodzinne w Polsce, należy zgłosić ten fakt do tut. Ośrodka.
Wówczas organ który wypłaca świadczenia rodzinne występuje do Wojewody o ustalenie, które państwo jest właściwe do wypłaty świadczeń.

Jeżeli w danej sprawie zachodzi koordynacja złożony wniosek wraz z dokumentami zostaje przekazany do Wojewody.

W celu prawidłowego ustalenia koordynacji należy posiadać następujące informacje:

  • charakter wyjazdu i wykonywanej pracy,
  • adres zamieszkania za granicą,
  • nazwę, adres pracodawcy,
  • dokument potwierdzający okres wykonywanej pracy za granicą potwierdzający datę rozpoczęcia pracy.

Fakt zatrudnienia członka rodziny poza granicami kraju należy także, potwierdzić przetłumaczoną umową o pracę lub zaświadczeniem.

Dodatkowo należy dołączyć wypełnione odpowiednie oświadczenia, których wzory znajdują się poniżej.
 

1.    Oświadczenie  dotyczące ustalenia państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych w tym świadczenia wychowawczego

2.    Oświadczenie o miesięcznej wysokości dochodu, który został uzyskany za granicą Rzeczypospolitej Polskiej w celu ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych/świadczeń wychowawczych

3.    Oświadczenie dot. zasiłku pielęgnacyjnego

4.    Oświadczenie dot. ubezpieczenia w KRUS i pobieraniu zas. macierzyńskiego

5.    Oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego

6.    Pełnomocnictwo do doręczeń

7.    Pełnomocnictwo do prowadzenie sprawy

8.    Oświadczenie ogólne

9.    Oświadczenie o pobieraniu dodatkowych świadczeń w Holandii

10.    Oświadczenie o pobieraniu dodatkowych świadczeń w Wielkiej Brytanii

11.    Wniosek o przekazywanie zagranicznych świadczeń rodzinnych na rachunek bankowy w Polsce