Wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka w dniu 25-05-2021 r. wręczyła odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej

 

Czytaj więcej 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+
NOWY OKRES ZASIŁKOWY 
DRUKI W FORMIE PAPIEROWEJ
OD 1 KWIETNIA 2021 r.

 

Od 1 kwietnia 2021 r.
można już składać wnioski
na  świadczenie wychowawcze (500+)
w formie papierowej
na nowy okres zasiłkowy trwający 
od czerwca 2021 r. do maja 2022 r.

 

  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)


W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2
zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną,  
zapewni to również sprawne załatwienie sprawy !!!

 

Wniosek  (w formie papierowej) można wrzucić do skrzynki na korespondencję, umieszczonej przy wejściu do Ośrodka Pomocy Społecznej.

w godzinach:
w poniedziałek  od 8.00 do 16.00
od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30

 

Wypełniony wniosek w formie papierowej można także wysyłać za pomocą Urzędów Pocztowych.

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

Wnioski będzie można wysyłać także na adres Urzędu Miejskiego
(ul. Obrońców Pokoju 21)
lub M-G Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Obrońców Pokoju 21a)


 

Jeżeli członek rodziny, matka lub ojciec dziecka na które składany jest wniosek o świadczenie wychowawcze
przebywa na terenie Uni Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii
nabywa prawo do świadczeń rodzinnych w innych państwach członkowskich.

NALEŻY WTEDY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU DODATKOWE OŚWIADCZENIE
DRUK W LINKU PONIŻEJ

 

Wnioskodawcą wniosku złożonego w POLSCE zawsze musi być osoba, która składała wniosek za granicą

 

Koordynacja świadczeń polega na ustaleniu, które państwo jest właściwe do wypłaty świadczeń.
Gdy zachodzi koordynacja, sprawa podlega wojewodzie i do wniosku należy dołączyć dodatkowe oświadczenia

 

CZYTAJ WIĘCEJ - DRUKI KOORDYNACJA 

 

 PROJEKT  - „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”,

 

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej realizuje projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Czas realizacji projektu to październik 2020 r. – czerwiec 2023 r.

Celem projektu jest modyfikacja istniejących i wypracowanie nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, które w przyszłości staną się podstawą rozwiązań prawnych w pełni odpowiadających szczególnym potrzebom tej grupy osób oraz ich rodzin.

Więcej informacji w pliku poniżej...

 

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLBUSZOWEJ
(ul. Janka Bytnara 3) 
INFORMUJE, ŻE  
ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ (POPŻ)
DLA OSÓB
SKIEROWANYCH PRZEZ MGOPS W KOLBUSZOWEJ
WYDAWANA BĘDZIE W TERMINACH:

 

  • 22.03.2021 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 – 12:00
  • 23.03.2021 r. (wtorek) – godz. 13:00 – 15:00

 

Przy odbiorze produktów prosimy o zachowanie zalecanych zasad bezpieczeństwa!

 

Podkategorie

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet 

 

Gościmy

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.