Od 1 lipca można składać droga elektroniczną wnioski
o świadczenie DOBRY START 

 jednorazowe 300 zł na  dziecko uczące się w szkole,
aż do ukończenia przez nie 20. roku życia


Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie 
do ukończenia przez nie 24. roku życia.
 

W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2
zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną,  
zapewni to również sprawne załatwienie sprawy !!!

 

Wnioski elektroniczne można składać przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl, lub przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS

       

Pod pojęciem szkoły należy rozumieć:  szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

 

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce prowadzonej w szkole. Program Dobry Start nie obejmuje także studentów
 Od 1 sierpnia można także składać wnioski drogą tradycyjną (w formie papierowej)  w ośrodku pomocy społecznej 

Wnioski będzie można wrzucać do skrzynki na korespondencję, umieszczonej przy wejściu do Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
w godzinach:
w poniedziałek  od 8.00 do 16.00
od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30


Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wypełniony wniosek w formie papierowej można także wysyłać za pomocą Urzędów Pocztowych.
Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

Wnioski będzie można wysyłać na adres:
M-G Ośrodka Pomocy Społecznej - ul. Obrońców Pokoju 21a
lub Urzędu Miejskiego - ul. Obrońców Pokoju 21

 Wniosek może złożyć  matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).


Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

 


AKTY PRAWNE

    Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z 30 maja 2018 r.
  
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.
    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r.


 

 

 

Informacja dot. rozszerzenia katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2021 r. i przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od 1 października 2019 r. do 30 września 2021 r.

Osoby zainteresowane uzyskaniem prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego mogą składać wnioski:

 

- elektronicznie wraz ze skanem dokumentów, niezbędnych do przyznania świadczenia za pośrednictwem Platformy Usługowo-Informacyjnej “Emp@tia” https://empatia.mpips.gov.pl/;

- przesłać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za pośrednictwem Poczty Polskiej;

- dokumenty, można również wrzucić do skrzynki korespondencyjnej, która znajduje się w przedsionku wejścia do Ośrodka


Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że obniżenie wynagrodzenia lub dochodu z działalności gospodarczej spowodowane jest przeciwdziałaniem COVID-19:

 

  Zaświadczenie o wysokości obniżonego wynagrodzenia
z powodu przeciwdziałania COVID-19


   Oświadczenie o wysokości obniżonego dochodu
z działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19

 

 

 

I N F O R M A C J A
 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że osoby skierowane przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kolbuszowej mogą odbierać paczki żywnościowe w ramach Podprogramu 2019  przy ul. Janka Bytnara 3 (dawny internat) w terminach:    
 

29.06.2020 r. (poniedziałek) w godzinach 9:00- 12:00

30.06.2020 r.  (wtorek) w godzinach 12:00- 15:00

 

 

 

Informujemy, że Ministerstwo Cyfryzacji 
udostępniło na Portalu gov.pl narzędzie: 


https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych,

które ułatwi zgłaszanie się wolontariuszy  
chcących udzielać pomocy osobom potrzebującym.

 

Szanowni Państwo

 

W związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 (koronawirus) oraz w celu zapobiegania i przeciwdziałaniu zarażeniu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej od dnia 16 marca 2020 r. wstrzymano osobiste przyjmowanie interesantów.

 Udzielanie informacji przez pracowników M-GOPS w Kolbuszowej będzie się odbywać wyłącznie telefonicznie oraz drogą e-mail (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Kontakt osobisty wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki jest możliwy jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

NUMERY KONTAKTOWE:

  • 603 882 042 – infolinia M-GOPS w Kolbuszowej, dla osób objętych kwarantanną domową oraz pozostające w izolacji (zgłoszone do Sanepidu), w szczególności osoby  starsze, chore, samotne – w sprawie uzyskania niezbędnych informacji oraz zgłaszanie potrzeb w zakresie:
  • dostarczania posiłku, żywności, lekarstw,
  • uzyskania informacji o numerach telefonów, pod którymi
    są udzielane porady psychologiczne.

Infolinia czynna siedem dni w tygodniu, w godzinach od 8.00 do 19.00 

W pozostałych godzinach prosimy o kontakt na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • 17 227 11 33 – w sprawie: świadczeń z pomocy społecznej, usług opiekuńczych
  • 17 740 79 18 – w sprawie: świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+) oraz funduszu alimentacyjnego

Przepraszamy za utrudnienia i niedogodności, jednak w obecnej sytuacji należy podjąć odpowiednie kroki, by zadbać o bezpieczeństwo zarówno mieszkańców jak i pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej udzielana jest pomoc w postaci poradnictwa i wsparcia psychologicznego pod numerem telefonu:

  • 725 600 666 - od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 – 20.00

 

 

Wsparcie dla osób starszych, chorych, samotnych, mieszkających na terenie Gminy Kolbuszowa

 

Osoby starsze, chore, samotne, które nie są w stanie samodzielnie zrobić podstawowych zakupów spożywczych oraz higienicznych i nie mają bliskich lub sąsiadów, którzy mogliby je zrobić,  mogą skorzystać z pomocy pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wolontariuszy.

Seniorzy mogą dzwonić pod nr telefonu 17 2271 133 i zgłaszać swoje potrzeby w dni robocze:

  • Poniedziałek, w godz. od 8.00 o 16.00
  • od wtorku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30

Za zakupy płaci osoba zainteresowana na podstawie faktury wystawionej przez sklep lub aptekę.

Osoby, które chcą skorzystać z tej formy wsparcia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do rodzin seniorów o zapewnienie swoim bliskim szczególnej opieki oraz zaopatrzenie ich w niezbędne produkty spożywcze, wodę oraz artykuły higieniczne.

 

 

 

Podkategorie

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet 

 

Gościmy

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.