Serdeczne podziękowania

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej składa serdeczne podziękowania w imieniu rodzin, które otrzymały pomoc rzeczową w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę w 2015 roku.

Dziękujemy za dar serca i aktywne wsparcie niniejszej akcji dla:

- Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,

- Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej,

- Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Kolbuszowej

- Regionalnej Fundacji Rozwoju „Serce” w Kolbuszowej

oraz dla wielu indywidualnych darczyńców, którzy przyłączyli się do pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej gminy.


 

NOWE
ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE
od stycznia 2016 r.


Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia tzw. – świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia będą między innymi:

Czytaj więcej: świadczenie rodzicielskie


Zmiany w świadczeniach rodzinnych od stycznia 2016 r.

„ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ”


Do 31 grudnia 2015 r. jeżeli w rodzinie, przekroczony został próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem) choćby o złotówkę, rodzina nie otrzymuje lub traci wszystkie zasiłki rodzinne. Od stycznia 2016 r. wypłata tych zasiłków będzie pomniejszona tylko o kwotę przekroczenia progu dochodowego. Jeśli rodzina przekroczy kryterium o złotówkę, to dostanie to, co by jej się należało, pomniejszone o 1 zł, jeśli o 25 zł - pomniejszone o 25 zł, itd.

 

Świadczenia będą wypłacane w wysokości różnicy między przeciętną, miesięczną wysokością wszystkich świadczeń, o które ubiega się rodzina, a kwotą, o którą przekracza kryterium.

 

Minimalne wypłacane świadczenie będzie wynosić 20 zł. Dla przykładu - jeśli rodzina przekracza kryterium o 380 zł, a uprawniona jest do zasiłku i dodatków w wysokości 400 zł, to od 400 odejmujemy 380 i oznacza to, że tej rodzinie należy się 20 zł. Gdyby ta różnica wynosiła 19 zł, już by nie otrzymała tego świadczenia

 

POTRZEBUJESZ POMOCY ?
 

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie działa bezpłatny, całodobowy numer informacyjno-koordynujący 987
Z numeru mogą korzystać osoby bezdomne wymagające pomocy w okresie zimowym z terenu województwa podkarpackiego.
Pod ten numer telefonu można także zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy osobie potrzebującej. Na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pod adresem https://rzeszow.uw.gov.pl w zakładce Obsługa klienta - Polityka Społeczna – pomoc społeczna - umieszczony został aktualny wykaz placówek udzielających wsparcia osobom potrzebującym w okresie zimowym 2015/2016 oraz funkcjonująca „Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym w województwie podkarpackim” 

 INFORMACJA


Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2015 r. (czwartek)
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej
będzie nieczynny.


 

Podkategorie

Podsumowanie programów MRPiPS

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.