INFORMACJA


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej w związku ze zbliżającą się zimą i nadchodzącymi falami mrozu apeluje do wszystkich mieszkańców Gminy Kolbuszowa o zachowanie czujności wobec osób bezdomnych, chorych, samotnych, starszych i niepełnosprawnych, którzy są zagrożeni z powodu niskich temperatur i nie są w stanie sami sobie z tym poradzić o natychmiastowe reagowanie w sprawie wszystkich przypadków kiedy widzimy osoby bez schronienia lub wymagające pomocy z powodu niekorzystnych warunków pogodowych.

PAMIĘTAJMY O NICH  …

Nie bądźmy obojętni, gdy gdzieś w pobliżu, w bliskim sąsiedztwie marzną ludzie.

Pomóżmy im w miarę swoich możliwości, a jeżeli nasze możliwości nie wystarczają, jeżeli zauważymy osobę pozostającą bez schronienia, wymagającą pomocy, prosimy o zgłaszanie informacji o tym odpowiednim służbom:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej
(czynny w pn. w godz. 8 – 16, wt.-pt. w godz. 7.30 - 15.30)                                                                     
 tel. 17 2271 133

Straż Miejska tel. 17 2271 333 wew. 229
Tel. alarmowy Straży Miejskiej 601 909 026

Policja (całodobowo) 997

Ogólnopolska infolinia dotycząca osób bezdomnych – pod całodobowym bezpłatnym numerem telefonu można uzyskać informacje o możliwości pomocy osobom bezdomnym
(tel. 800 100 022).

 

   Wykaz Placówek udzielających wsparcia osobom 
             potrzebującym w okresie zimowym 2016/2017

 

INFORMACJA

Polski Komitet Pomocy Społecznej ZMG w Kolbuszowej informuje, że osoby skierowane przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej mogą odbierać paczki żywnościowe w ramach Podprogramu 2016 w stowarzyszeniu przy ul. Janka Bytnara 3 (dawny internat)
od 21 listopada (poniedziałek) do 23 listopada (środa) 2016 r., w godzinach 9:00- 13:00

Jednocześnie informujemy, że poza wyznaczonymi godzinami obiór żywności nie będzie możliwy.

INFORMACJA

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” informuje, że osoby skierowane przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej mogą odbierać paczki żywnościowe
w ramach Podprogramu 2016 w stowarzyszeniu przy ul. Jana Pawła II 8
od 26 października 2016 r., w dni robocze w godzinach 8: 00- 16:00

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Gminy Kolbuszowa

Dotyczy: instalacji ogniw fotowoltaicznych  na domach prywatnych oraz instalacji pomp ciepła i wymiany kotłów węglowych w ramach Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

 

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza, że w dniach, od 20 października 2016 r. do 10 listopada  2016 r. będzie prowadzony w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w pokoju nr  2 w godz. od 800  do 14 30 nabór wniosków w ramach projektu pod nazwą „Rozwój odnawianych źródeł energii w gminie Kolbuszowa planowanego do realizacji przez Gminę Kolbuszowa w ramach działania 3.1. Rozwój OZE, oś priorytetowa III. Czysta energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

 

Czytaj więcej: Nabór wniosków - ogniwa, pompy, kotły

KONKURS

„Gmina Kolbuszowa bardziej otwarta na potrzeby rodziny”
     

Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Kolbuszowa i jest jedną z części Konkursu „Gmina wspierająca rodzinę” do którego przystąpiła gmina Kolbuszowa

  1. ORGANIZATOR
  • Burmistrz Kolbuszowej za pośrednictwem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej
  1. CELE  KONKURSU

wskazanie rozwiązań, które sprawiły/sprawią, że gmina Kolbuszowa jest/będzie bardziej otwarta na potrzeby rodzinyCzytaj więcej: Konkurs

INFORMACJA

dla osób posiadających gospodarstwo rolne i składających wnioski o zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny w okresie zasiłkowym 2016/2017

 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r. 1.975 zł.

Miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 164,58 zł.

Podkategorie

Podsumowanie programów MRPiPS

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.