EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) - sprawiedliwe i bezpieczne warunki pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach UE.


Znajdziemy tutaj informacje m. in. na temat poszukiwania i podejmowania zatrudnienia, warunków życia i pracy, podatków, zabezpieczeń społecznych czy ubezpieczeń zdrowotnych. Opracowania te obejmują najważniejsze aspekty, które dotyczą podejmowania bezpiecznego zatrudnienia za granicą. Zapoznając się z informacjami przed wyjazdem możemy uniknąć przykrych niespodzianek, które mogłyby nas spotkać.
 

 

 

Kierownik Inspektoratu ZUS w Mielcu informuje, że od 01 lipca b.r. rozpoczęła się realizacja programu Dobry Start 300+ dla ucznia.
Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie elektronicznie:
 

- na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl
- poprzez bankowość elektroniczną
- na portalu empatia.mpips.gov.pl
 

Jeśli nie masz profilu PUE, zapraszamy na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie oraz pomoże wypełnić wniosek.

Miejsce spotkania: PT KRUS w Kolbuszowej, ul. Ks. Ruczki 10

Termin: 07 wrzesień b.r., wtorek    w godzinach: od 9:00 do 12:00

Ważne: Weź ze sobą dowód osobisty, email oraz numer rachunku bankowego.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kolbuszowej realizuje projekt „Przemocy mówimy NIE
w Gminie Kolbuszowa - edycja 2021”
w okresie od lipca do grudnia 2021 r. 

 

 

INFORMACJA O PRZERWIE  W WYDAWANIU ZAŚWIADCZEŃ
DO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE

 

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, od 1 sierpnia 2021 r. ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w roku 2020.

Dla potrzeb wydania tego zaświadczenia, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.