weglowy

 

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym (Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2022 r., poz. 1692), zakładającą wypłatę 3000 zł każdemu gospodarstwu domowemu ogrzewanemu węglem kamiennym.

Podstawowym warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.


Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym.

Przez gospodarstwo domowe  rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą(gospodarstwo domowe jednoosobowe)
    lub
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące(gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

Na podstawie § 5 ust. 12 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie ogłasza się
Rekrutację uzupełniającą do „Dziennego Domu Pobytu Seniora”
w  Kolbuszowej.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w „Dziennym Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 a, w godzinach pracy Ośrodka: pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30, tel. 17 2271 133. 

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 08.08.2022 r. do 19.08.2022. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej oraz do pobrania ze strony internetowej  Ośrodka Pomocy w zakładce Dzienny Dom Pobytu Seniora – REKRUTACJA, a także na stronie Gminy Kolbuszowa oraz Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Mielcu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Dziennego Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej przy ul. Narutowicza 8, w godz. funkcjonowania placówki (8.00 – 16.00), podczas których będzie możliwość rozmowy z pracownikami Domu Seniora, zapoznania się z funkcjonowaniem placówki, a także obejrzenia obiektu.

 

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że od 13 czerwca 2022 r. Dział Świadczeń Rodzinnych został przeniesiony do budynku Centrum Przesiadkowego w Kolbuszowej przy ulicy ks. Ruczki 3.

Wszystkie wnioski związane z ustaleniem prawa do  zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, z tyt. urodzeń dziecka, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych a także spraw związanych z Funduszem Alimentacyjnym i  dodatkami osłonowymi należy składać w nowym biurze znajdującym się w budynku Centrum Przesiadkowego.

Numery telefonów pozostają bez zmian.

Zapraszamy.

 

 

 

 

 
Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej osób starszych
do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej

Na podstawie § 5 ust. 12 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie
ogłasza się rekrutację uzupełniającą
do „Dziennego Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje,
że z dniem 29-04-2022 r. zakończona została rekrutacja
do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”  - edycja 2022