Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" weszła w życie z początkiem 2017 roku.

Zgodnie z przepisami rodzinom, w których urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Nie jest ono uzależnione od dochodów.

Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka.


Podstawowym warunkiem wypłaty świadczenia jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Ponadto, podobnie jak w przypadku tzw. becikowego, aby otrzymać świadczenie, matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu (aby to potwierdzić, powinna mieć zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną).

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to np. dom pomocy społecznej) albo w pieczy zastępczej. Świadczenie nie przysługuje również w przypadku urodzenia martwego dziecka.

Wnioski można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej - w budynku dworca PKP przy ul. ks. Ruczki 3

1.     Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia ...

2.     Zaświadczenie lekarskie

3.     Zaświadczenie o opiece medycznej

4.     Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2023 r. poz. 1923)

5.     Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 26 stycznia 2023 r.


 


     INFORMATOR MINISTERSTWA RODZINY, PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ
 


    INFORMATOR MINISTERSTWA ZDROWIA