Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej mgops.kolbuszowa.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2014-06-12
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-18

Stan dostępności cyfrowej 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia z obowiązku zapewnienia dostępności:
- multimedia nadawane na żywo;
- multimedia opublikowane przed dniem 2020.12.11;
- mapy;
- treści, które nie zostały przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Kolbuszowej  wytworzone.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2024-03-29.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:
- Powiększenie czcionki klawisz Ctrl + (plus)
- Pomniejszenie czcionki klawisz Ctrl – (minus)
- Przełączanie między zakładkami klawisz Tab
- Przewijanie strony w górę klawisz PgUp
- Przewijanie strony w dół klawisz PgDn

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Zbigniewa Rębisz, e-mailowo — Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie — 17 227 11 33.

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko;
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail);
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść; 
  • opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.


Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści według  zgłoszenia, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób.
Jeżeli nasze działania nie będą zadowalające, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej
ul. Obrońców Pokoju 21a

Siedziba główna Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej mieści się w budynku za Urzędem Miejskim w Kolbuszowej. Obok budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (współdzielone z Urzędem Miejskim w Kolbuszowej).

Budynek Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej jest oznakowany tablicą informacyjną zawierającą nazwę jednostki (po lewej stronie drzwi wejściowych). Budynek posiada dwa wejścia: A i B.

„Wejście A”

Jest zlokalizowane od strony ulicy Obrońców Pokoju, bezpośrednio za budynkiem Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej. Przy tym wejściu znajduje się pochylnia zapewniająca dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z wózkami dziecięcymi oraz z problemami motorycznymi. Wzdłuż podjazdu znajdują się barierki umożliwiające podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się. Tym wejściem można również dostać się pokonując 3 schody.

„Wejście B”

Nie jest dostosowane dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Wejście jest wąskie z uwagi na słup znajdujący się na zewnątrz oraz jeden schodek do pokonania.

Budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej ma 2 kondygnacje. Dla osób z niepełnosprawnością dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy/schodołazu. Schody prowadzące na I piętro są jednokierunkowe ze spocznikiem, wyposażone są w poręcze po prawej stronie, a pierwszy i ostatni stopień biegu schodowego oznaczone są kontrastowo.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Z usług tłumacza polskiego języka migowego można skorzystać po uprzednim umówieniu wizyty w ośrodku. Usługa jest dostępna w godzinach pracy ośrodka. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.   
Ośrodek nie jest wyposażony w głośniki naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Informacji na temat rozkładu pomieszczeń w lokalu Ośrodka udzielają pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej
Dział Świadczeń Rodzinnych, Fundusz Alimentacyjny
ul. Ruczki 3

Siedziba Działu Świadczeń Rodzinnych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej mieści się w budynku dworca autobusowego. Prowadzą do nich pierwsze drzwi licząc od prawej. Po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się tablica z nazwą jednostki.
Dla klientów wyznaczono 3 miejsca parkingowe po prawej stronie budynku.
Osoby z problemami motorycznymi, osoby z niepełnosprawnościami poruszające się na wózkach, a także osoby z wózkami dziecięcymi mają możliwość swobodnego wejścia do budynku, gdyż budynek nie ma schodów.
Dział Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się na parterze.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu na wprost wejścia.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Z usług tłumacza polskiego języka migowego można skorzystać po uprzednim umówieniu wizyty w ośrodku. Usługa jest dostępna w godzinach pracy ośrodka. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.   
Budynek nie jest wyposażony w głośniki naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Informacji na temat rozkładu pomieszczeń w lokalu Ośrodka udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych.

Dzienny Dom "Senior+" w Hucie Przedborskiej, Huta Przedborska 26

Do Dziennego Domu "Senior+" w Hucie Przedborskiej prowadzi droga gruntowa utwardzona.
W najbliższym otoczeniu ośrodka wsparcia nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Przy wejściu głównym usytuowany jest podjazd z poręczami przystosowany dla osób z ograniczeniami ruchowymi, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy schodach prowadzących do wejścia do budynku zamontowana jest poręcz.
Przestrzenie komunikacyjne w Dziennym Domu "Senior+" w Hucie Przedborskiej wolne są od barier poziomych, a osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń w lokalu z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W lokalu jest toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacji na temat rozkładu pomieszczeń w lokalu Dziennego Domu udziela pracownik Domu.
Dzienny Dom nie jest wyposażony w głośniki naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.
Z usług tłumacza polskiego języka migowego można skorzystać po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. Usługa jest dostępna w godzinach pracy Dziennego Domu „Senior+”. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.   

Dzienny Dom Pobytu Seniora w Kolbuszowej, ul. Narutowicza 8

Do Dziennego Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej prowadzą 2 wejścia. Wejście główne (bez barier architektonicznych) znajduje się od strony parkingu.
Przed wejściem głównym znajduje się 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Do wejścia bocznego od strony Bulwar nad Nilem (rzeki) prowadzą schody.
Przestrzenie komunikacyjne w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej wolne są od barier poziomych i pionowych, a osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń w lokalu z wyłączeniem pomieszczeń technicznych. Budynek wyposażony jest w windę.
W budynku jest toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacji na temat rozkładu pomieszczeń w lokalu Dziennego Domu udziela pracownik Domu.
Dzienny Dom nie jest wyposażony w głośniki naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.
Z usług tłumacza polskiego języka migowego można skorzystać po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. Usługa jest dostępna w godzinach pracy Dziennego Domu Pobytu Seniora. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Aplikacje mobilne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej nie udostępnia aplikacji mobilnych.