Druki do pobrania - fundusz alimentacyjny

na bieżący okres zasiłkowy

 

 

 

  FA-1 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

  FA-1Z - Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

FA-OswOświadczenie o osobach zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności

  ZFA-03Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągnietych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych 

  ZFA-05 -Oświadczenie wnioskodawcy o wilekości gospodarstwa rolnego

  ZFA-06 - Oświadczenie wnioskodawcy o beskuteczności egzekucji alimentów

 


 

            INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

            Wzór wypełnienia wniosku

            Wzór wypełnienia oświadczenia o innych osobach zobowiązanych do alimentacji

            Wzór wypełnienia oświadczenia o dochodach nieopodatkowanych

            Wzór wypełnienia oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego

        Dane osób użyte w wzorach są fikcyjne


 


 

  Druk oświadczenia pod odpowiedzialnością karną

 


 

  Zaświadczenie o dochodzie uzyskanym (dla pracodawcy)
 


 

  Wniosek o wydanie zaświadczenia