Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 22.02.2014 r. wzorem lat ubiegłych będzie zorganizowany „Dzień Ofiar Przestępstw” a w dniach 24 – 28.02.2014 r. będzie zorganizowany „Tydzień Ofiar Przestępstw”.

W ramach tej akcji prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Kolbuszowej, ul. Tyszkiewiczów 4 w godzinach urzędowania będą udzielali zgłaszającym się osobom informacji o uprawnieniach osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej w ramach realizacji projektu: Nie dla przemocy w Gminie Kolbuszowa” współfinansowanego przez MPiPS uprzejmie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Kolbuszowa, a w szczególności osoby zainteresowane tematyką przemocy w rodzinie, na cykl spotkań otwartych. Ostatnie spotkanie odbędzie się 19 grudnia 2013 r. w godz. 11:00 – 15:00, w budynku Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” ul. Jana Pawła II 8. 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej w ramach realizacji projektu: "Nie dla przemocy w Gminie Kolbuszowa” współfinansowanego przez MPiPS uprzejmie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Kolbuszowa, a w szczególności osoby zainteresowane tematyką przemocy w rodzinie, osoby doznające przemocy, stosujące przemoc i świadkowie na indywidualne konsultacje ze specjalistami – psychologiem i terapeutą rodzinnym. Dyżury odbywają się w budynku Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kolbuszowej ul. Janka Bytnara 3. Terminy najbliższych dyżurów:

Psycholog

02.12.2013 r. godz. 12:30-14:30 PKPS
17.12.2013 r. godz. 12:30-14:30 PKPS

Terapeuta rodzinny

05.12.2013 r. godz. 16:00-18:00 PKPS
17.12.2013 r. godz. 16:00-18:00 PKPS


Więcej informacji można uzyskać u pracowników socjalnych, telefonicznie 17 2271 133 wew. 124, lub osobiście w M-GOPS pokój nr 2

 

 

 

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 23 września 2013 r.
 

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2012 r.

 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego
wynosił w 2012 r. 2431 zł.     


2431 zł / 12 m-cy =  202,58 zł.

 
 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu, adresowanym do dorosłych widzów serialu Głęboka woda. Badanie - na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społeczej - przeprowadza firma Agrotec Polska.
 
 
Serial "Głęboka woda" powstał z myślą o prezentacji działalności instytucji pomocy społecznej oraz problemów napotykanych przez ich pracowników.
 
Aby wziąć udział w sondażu, należy kliknąć tutaj.
Odpowiedź na pytania zajmuje ok. 10 minut.
 
Sondaż jest częścią badania ewaluacyjnego pt. Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu "Głęboka woda" na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 


Ministerstwo Sprawiedliwości wzorem lat ubiegłych organizuje w dniach od 25 lutego do 2 marca 2013 r. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Koordynacją w/w działań na terenie województwa zajmować się będzie
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Rzeszowie.

W dniach od 25 lutego do 2 marca 2013r. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych m.in. przez prawników, psychologów, policjantów, kuratorów, komorników, przedstawicieli straży granicznej.

Dyżury będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18 00, natomiast w sobotę w godzinach od  10.00  do  13 00, w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem mieszczącym się w Rzeszowie,
ul   Leszczyńskiego 3, tel 17 858 10 33

 

 

 


 

Podkategorie

 

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet 

 

Gościmy

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.