Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej przyłącza się do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Stowarzyszenie Piękne Anioły, które zostało założone przez Panią Katarzynę Konewecką-Hołój.
Stowarzyszenie organizuje akcję zbiórki środków czystości oraz artykułów higienicznych, którymi zostaną obdarowane potrzebujące rodziny.
Każdy chętny może przynieść produkty do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, a pracownicy socjalni przekażą je najbardziej potrzebującym.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie 17 2271 133 wew. 124.

 

 

 

Przed nami kolejny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 24 lutego – 1 marca 2014r.

W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza.

W tym roku w dniach 24 lutego – 1 marca zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę
w godzinach od 10:00 do 13:00.

Dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny.

Interdyscyplinarność  dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy.

Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).  
 

   Grafik dyżurów

 

 

 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 22.02.2014 r. wzorem lat ubiegłych będzie zorganizowany „Dzień Ofiar Przestępstw” a w dniach 24 – 28.02.2014 r. będzie zorganizowany „Tydzień Ofiar Przestępstw”.

W ramach tej akcji prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Kolbuszowej, ul. Tyszkiewiczów 4 w godzinach urzędowania będą udzielali zgłaszającym się osobom informacji o uprawnieniach osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej w ramach realizacji projektu: Nie dla przemocy w Gminie Kolbuszowa” współfinansowanego przez MPiPS uprzejmie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Kolbuszowa, a w szczególności osoby zainteresowane tematyką przemocy w rodzinie, na cykl spotkań otwartych. Ostatnie spotkanie odbędzie się 19 grudnia 2013 r. w godz. 11:00 – 15:00, w budynku Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” ul. Jana Pawła II 8. 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej w ramach realizacji projektu: "Nie dla przemocy w Gminie Kolbuszowa” współfinansowanego przez MPiPS uprzejmie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Kolbuszowa, a w szczególności osoby zainteresowane tematyką przemocy w rodzinie, osoby doznające przemocy, stosujące przemoc i świadkowie na indywidualne konsultacje ze specjalistami – psychologiem i terapeutą rodzinnym. Dyżury odbywają się w budynku Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kolbuszowej ul. Janka Bytnara 3. Terminy najbliższych dyżurów:

Psycholog

02.12.2013 r. godz. 12:30-14:30 PKPS
17.12.2013 r. godz. 12:30-14:30 PKPS

Terapeuta rodzinny

05.12.2013 r. godz. 16:00-18:00 PKPS
17.12.2013 r. godz. 16:00-18:00 PKPS


Więcej informacji można uzyskać u pracowników socjalnych, telefonicznie 17 2271 133 wew. 124, lub osobiście w M-GOPS pokój nr 2

 

 

Podkategorie

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet 

 

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.