Zostań Partnerem Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych

 

Rada Miejska w Kolbuszowej uchwałą z 26 czerwca 2014 roku przyjęła Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych.

Celem Programu jest wspieranie rodzin wielodzietnych (mających na wychowaniu co najmniej trójkę dzieci), zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci oraz młodzieży wychowującej się w tych rodzinach, a także promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej wizerunku.

Program jest rozszerzeniem rządowego programu wsparcia rodzin wielodzietnych, który wprowadził Kartę Dużych Rodzin. Na podstawie okazania tej Karty będzie można korzystać z ulg i zniżek w instytucjach publicznych oraz na towary i usługi oferowane przez podmioty prywatne obejmujące działalność kulturalną, rekreacyjną czy transportową na terenie całego kraju.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców działających na terenie miasta i gminy Kolbuszowa do przystąpienia do Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych w charakterze Partnerów.

Korzyści dla Partnerów Programu to m.in.:

-      utrwalenie pozytywnego wizerunku firmy jako przyjaznej rodzinie,

-      większa rozpoznawalność,

-      korzyści płynące ze zwiększonego obrotu.

 

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21a pokój nr. 2 lub pod numerem telefonu 17 227 11 33 wew. 124.

 

 

Rekrutacja wychowanków
do Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej

Obecnie trwa rekrutacja wychowanków na kolejny rok szkolny do Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej prowadzonej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko – Gminny Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowej. Nowi wychowankowie rekrutowani są do placówki na wniosek rodziców. Placówka zapewnia bezpłatną opiekę i pomoc dydaktyczno-wychowawczą od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 do 18.00, podczas roku szkolnego oraz wakacji letnich i ferii zimowych.

Do świetlicy przyjmowane są dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Zajęcia w placówce prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Wychowankowie, którzy będą korzystali ze świetlicy w nowym roku szkolnym zostaną objęci wsparciem w ramach realizowanych w 2014 roku w świetlicy programów, które otrzymały dofinansowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Dzieci i młodzież korzystająca ze Świetlicy w nowym roku szkolnym wezmą udział w wielu ciekawych wydarzeniach. Odbędą się m.in. wyjazdy do kina, wyjazd na lodowisko, do filharmonii, konkursy, warsztaty artystyczne, wyjazd na przedstawienie teatru „Moralitet”.

Wszystkie formy wsparcia oferowane przez Świetlicę dla naszych wychowanków są nieodpłatne.

KOMUNIKAT KRUS

dla osób ubiegających się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjne

W dniu 02-07-2014r. na stronie internetowej KRUS został opublikowany następujący komunikat:

KOMUNIKAT KRUS

 

 

Zniżki dla rodzin wielodzietnych w Gminie Kolbuszowa


Rada Miejska w Kolbuszowej dnia 26 czerwca 2014 roku przyjęła Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych.

Celem Programu jest wspieranie rodzin wielodzietnych (mających na wychowaniu co najmniej trójkę dzieci), zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci oraz młodzieży wychowującej się w tych rodzinach, promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej wizerunku.

Program jest rozszerzeniem rządowego programu wsparcia rodzin wielodzietnych, który wprowadził Kartę Dużych Rodzin. Jedynym kryterium przyznawania Karty jest liczba dzieci w rodzinie, nie jest istotna sytuacja materialna rodziny. Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. W przypadku osób niepełnosprawnych (stopień umiarkowany lub znaczny)  karta wydawana będzie na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

Do skorzystania z ulg i zniżek oferowanych na terenie Gminy Kolbuszowa należy okazać imienną Kartę wydawaną na podstawie programu rządowego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Wnioski o przyznanie Karty można składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Aktualny wykaz instytucji i podmiotów oferujących zniżki i ulgi, wniosek o wydanie Karty oraz Program są do pobrania poniżej.
 

Załączniki:

   Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny.

   Program Wspierania Rodzin Wielodzietnych

   Wykaz Instytucji oferujących zniżki i ulgi dla rodzin
              wielodzietnych w Gminie Kolbuszowa

 


Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
została ogłoszona w dniu 30 kwietnia 2014r.
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Od 15 maja 2014r. Dział Świadczeń Rodzinnych będzie przyjmował
wnioski oraz  informował osoby uprawnione o możliwości ich złożenia. 


  Wniosek o ustalenie prawa do ZASIŁKU DLA OPIEKUNA
  Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

 

 

Od 1 maja 2014 roku weszła w życie Ustawa  
z dnia 24 kwietnia 2014r.
o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych 


 

Zgodnie z w/w ustawą zmianie ulega wysokość świadczenia pielęgnacyjnego i wynosić będzie odpowiednio:
 
1. od 1 maja 2014r. do 31 grudnia 2014r. w wysokości 800 zł m-cznie.
2. od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. w wysokości 1.200 zł m-cznie.
3. od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. w wysokości 1.300 zł m-cznie.
4. od 1 stycznia 2017r. wysokość świadczenia podlegać będzie waloryzacji.

 

    Treść Ustawy z dnia 24 kwietnia 2014r. (Dz. U. z 2014 poz. 559)
 

Wszczęcie postępowania administracyjnego następuje z urzędu,
a decyzje podwyższające świadczenie są natychnmiast wykonalne

 

Podkategorie

 

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet 

 

Gościmy

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.