POMOC ŻYWNOŚCIOWA na lata 2014-2020

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że już wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Sklep KLEOPATRIX
nowym partnerem programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych

 

Od 01.05.2015 roku do Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych przyjętego przez Radę Miejską w Kolbuszowej Uchwałą Nr LIV/584/14 z dnia 26.06.2014 r. ze zmianami, przystąpi w charakterze Partnera sklep Kleopatrix – Klaudia Stachnik mieszczący się w Kolbuszowej przy ul. Janka Bytnara 13.

Posiadaczom Karty Dużej Rodziny zamieszkałym na terenie Gminy Kolbuszowa, Partner udziela 10 % zniżki na akcesoria komputerowe, akcesoria do laptopów, tabletów i cyfrowych aparatów fotograficznych oraz 10 % zniżki na okulary przeciwsłoneczne. 

 

 

 

Prace społecznie użyteczne
 

Na mocy porozumienia w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych zawartego pomiędzy Starostą Powiatu Kolbuszowskiego reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej Panią Elżbietą Kapusta, a Gminą Kolbuszowa reprezentowaną przez Burmistrza Pana Jana Zuba uruchomiono program prac społeczno użytecznych.

Podmiotem, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej. Prace organizowane są dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Ogółem do prac społecznie użytecznych w ramach porozumienia skierowanych zostało 12 kobiet. Wykonują one zadania związane z pomocą w usługach opiekuńczych.

Biorących udział w w/w pracach obowiązuje przestrzeganie tygodniowej normy czasu pracy wynoszącej 10 godzin.

W miesiącu kalendarzowym norma ta nie może przekroczyć 40 godzin czasu pracy.

 

INFORMACJA
 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 16 marca 2015 r. od godziny 13.00 w Kolbuszowej na placu targowym przy ul. Zielonej, będą wydawane nieodpłatnie jabłka osobom potrzebującym z terenu Miasta i Gminy Kolbuszowa.

 

 


INFORMACJA

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 30 marca 2015 r. o godz. 10.30 w Domu Kultury w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 66, odbędzie się spotkanie edukacyjno - szkoleniowe z lekarzem onkologiem Wojewódzkiego Szpitala w Rzeszowie dotyczące profilaktyki raka piersi oraz raka szyjki wzbogaconego o naukę techniki samobadania piersi na profesjonalnych fantomach.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych Pań bez względu na wiek.

Spotkanie jest otwarte i bezpłatne.

 

Zapraszamy !!!

Podkategorie

 

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet 

 

Gościmy

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.