ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+
NOWY OKRES ZASIŁKOWY 
DRUKI W FORMIE PAPIEROWEJ
OD 1 KWIETNIA 2021 r.

 

Od 1 kwietnia 2021 r.
można już składać wnioski
na  świadczenie wychowawcze (500+)
w formie papierowej
na nowy okres zasiłkowy trwający 
od czerwca 2021 r. do maja 2022 r.

 

  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)


W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2
zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną,  
zapewni to również sprawne załatwienie sprawy !!!

 

Wniosek  (w formie papierowej) można wrzucić do skrzynki na korespondencję, umieszczonej przy wejściu do Ośrodka Pomocy Społecznej.

w godzinach:
w poniedziałek  od 8.00 do 16.00
od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30

 

Wypełniony wniosek w formie papierowej można także wysyłać za pomocą Urzędów Pocztowych.

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

Wnioski będzie można wysyłać także na adres Urzędu Miejskiego
(ul. Obrońców Pokoju 21)
lub M-G Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Obrońców Pokoju 21a)


 

Jeżeli członek rodziny, matka lub ojciec dziecka na które składany jest wniosek o świadczenie wychowawcze
przebywa na terenie Uni Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii
nabywa prawo do świadczeń rodzinnych w innych państwach członkowskich.

NALEŻY WTEDY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU DODATKOWE OŚWIADCZENIE
DRUK W LINKU PONIŻEJ

 

Wnioskodawcą wniosku złożonego w POLSCE zawsze musi być osoba, która składała wniosek za granicą

 

Koordynacja świadczeń polega na ustaleniu, które państwo jest właściwe do wypłaty świadczeń.
Gdy zachodzi koordynacja, sprawa podlega wojewodzie i do wniosku należy dołączyć dodatkowe oświadczenia

 

CZYTAJ WIĘCEJ - DRUKI KOORDYNACJA 

 

 


Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet 

 

Gościmy

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.