Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu, adresowanym do dorosłych widzów serialu Głęboka woda. Badanie - na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społeczej - przeprowadza firma Agrotec Polska.
 
 
Serial "Głęboka woda" powstał z myślą o prezentacji działalności instytucji pomocy społecznej oraz problemów napotykanych przez ich pracowników.
 
Aby wziąć udział w sondażu, należy kliknąć tutaj.
Odpowiedź na pytania zajmuje ok. 10 minut.
 
Sondaż jest częścią badania ewaluacyjnego pt. Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu "Głęboka woda" na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 


Ministerstwo Sprawiedliwości wzorem lat ubiegłych organizuje w dniach od 25 lutego do 2 marca 2013 r. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Koordynacją w/w działań na terenie województwa zajmować się będzie
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Rzeszowie.

W dniach od 25 lutego do 2 marca 2013r. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych m.in. przez prawników, psychologów, policjantów, kuratorów, komorników, przedstawicieli straży granicznej.

Dyżury będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18 00, natomiast w sobotę w godzinach od  10.00  do  13 00, w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem mieszczącym się w Rzeszowie,
ul   Leszczyńskiego 3, tel 17 858 10 33

 

 

 


 

 

Zmiany kryteriów i wysokości zasiłków rodzinnych
od 1 listopada 2012r.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.
 
Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:
1. Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r.
  - 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,
2. Od dnia 1 listopada 2014 r.
- 574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.
 
Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:
    - 77 zł na dziecko do 5 lat,      
    - 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
    - 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.

 
Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,  świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

 

   ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych

 

 

 

Nowe kryteria w pomocy społecznej
od 1 października 2012r.

 

W dniu 17 lipca 2012 r. opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012, poz. 823).


Zgodnie z tym rozporządzeniem, które wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r. kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy społecznej wynosi :

  • 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej

  • 456 zł dla osoby w rodzinie


Maksymalna kwota zasiłku stałego od 1 października 2012 r. będzie wynosiła 529 zł miesięcznie.


Natomiast kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego będzie wynosiła 250 zł.


Zgodnie z rozporządzeniem kwota 531 zł miesięczenie to minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. 
Natomiast maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniają


   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012, poz. 823)

 

 

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  - „Becikowe”

oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia się dziecka 

od 1 stycznia 2012r 

przysługuje jeżeli  kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później
niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.


Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

 

 

 

 

 

 

Podkategorie

Podsumowanie programów MRPiPS

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.