STRATEGIE I PROGRAMY

 

    Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
 "OPIEKA 75+" na rok 2021

 

    Gminny Program Wspierania Rodziny Gminy Kolbuszowa  
na lata 2021 - 2023.


    Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
                  i Gminy Kolbuszowa na lata 2019 - 2026.

 

    Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
                  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2022.


    Program  i Uchwały dot. Wspierania Rodzin Wielodzietnych.
 

    Sprawozdanie z realizacji Programu  Wspierania Rodzin Wielodzietnych
 

     Uchwała Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z
  dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia
          programu osłonowego w zakresie dożywiania

         "Pomoc gminy w zakresie dożywiania"
na lata 2019-2023

 

 


 

 SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE  W MIEŚCIE I GMINIE KOLBUSZOWA

 

  Sprawozdanie z działalności w 2019 r.

  Sprawozdanie z działalności w 2018 r.

  Sprawozdanie z działalności w 2017 r.

   Sprawozdanie z działalności w 2016 r.

 

  

   Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kolbuszowa
na lata 2019 - 2026  za  2020 rok

 

    Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kolbuszowa
na lata 2013 - 2020  za  2019 rok

    Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kolbuszowa
na lata 2013 - 2020  za  2018 rok

 

    Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kolbuszowa
na lata 2013 - 2020  za  2017 rok

    Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kolbuszowa
na lata 2013 - 2020 za 2016 rok.


 


 


   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Wspierania Rodziny Gminy Kolbuszowa
 na lata 2018 - 2020 za 2020 rok. 

   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu

Wspierania Rodziny Gminy Kolbuszowa
 na lata 2018 - 2020 za 2019 rok. 

   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny Gminy Kolbuszowa
na lata 2018 - 2020 za 2018 rok. 

   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
 Wspierania Rodziny Gminy Kolbuszowa
na lata 2015 - 2017 za 2017 rok.
 

   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Wspierania Rodziny Gminy Kolbuszowa
na lata 2015 - 2017 za 2016 rok.

 

  


 

 

 

 

 

 

 

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet 

 

Gościmy

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.