Dzień Babci i Dziadka w Dziennym Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej

W dniu 09-02-2023 r. w Dziennym Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.  Była to okazja do spotkania w szerszym gronie osób oraz do integracji międzypokoleniowej.

Mieliśmy przyjemność gościć P. Jana Zubę  Burmistrza Kolbuszowej,  P. Krzysztofa Sudoła Z-cę Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, P. Barbarę Wiącek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przedborzu oraz nauczycieli i uczniów szkoły. Wszyscy uczestnicy spotkania a przede wszystkim seniorzy z ogromną przyjemnością obejrzeli występ artystyczny w wykonaniu dzieci. Nie zabrakło życzeń skierowanych do Babć i Dziadków oraz gromkiego Sto Lat. Seniorzy otrzymali również upominek od P. Burmistrza oraz od dzieci, które wręczyły Babciom i Dziadkom własnoręcznie wykonane laurki i serduszka.
To było niezapomniane przeżycie dla seniorów Dziennego Domu i już nie mogą doczekać się kolejnego spotkania w gronie tak znamienitych gości.

 

 

 

Spotkanie opłatkowe w Dziennym Domu Senior+


W dniu 15-12-2022 r. w Dziennym Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej  już tradycyjnie, tuż przed świętami Bożego Narodzenia odbyło się spotkanie opłatkowe.
W spotkaniu oprócz uczestników 
i pracowników Domu wziął udział także proboszcz miejscowej parafii, ks. Józef Jaworski oraz Z-ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej P. Krzysztof Sudoł.  Była wspólna modlitwa, łamanie się opłatkiem, życzenia, wspólny posiłek oraz śpiew kolęd.
Atmosfera świąt Bożego Narodzenia udzieliła się wszystkim uczestnikom spotkania.

 
„Fałszywy telefon – zagrożone oszczędności”

Komenda Powiatowa Policji w Kolbuszowej przystąpiła do projektu „Fałszywy telefon-zagrożone oszczędności”. Jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, skierowany do osób pokrzywdzonych przestępstwem, w szczególności do seniorów, jako grupy, która jest najbardziej narażona na skutki oszustw m.in. „na wnuczka”, „na policjanta” czy „na wypadek”.

W dniu 21-10-2022 r.  w ramach projektu kolbuszowskie policjantki - kom. Jolanta Skubisz-Tęcza i asp. Beata Chmielowiec odwiedziły naszą placówkę. W spotkaniu z seniorami uczestniczył również st.asp. Jerzy Ossoliński z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.  Podczas spotkania policjanci omawiali najczęściej stosowane przez przestępców metody oszustw: "na wnuczka", "na pracownika banku" czy "na policjanta". Mówiono także o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, szczególnie w sytuacjach, kiedy w rozmowie telefonicznej, ktoś podaje się za bliską nam osobę, krewnego, członka rodziny i wykorzystuje nasze zaufanie oraz stosując presję czasu, prosi o natychmiastową pomoc finansową.

Każdy uczestnik otrzymał przygotowane w ramach projektu gadżety, zawierające pomocne numery telefonów, ulotki informacyjne oraz kubek.


 

10-11-2022 r. -  Święto Niepodległości w Dziennym Domu Senior+

 

Patriotyzm jest postawą, którą możemy realizować poprzez nawet niewielkie gesty. Jest wyrazem przywiązania i szacunku do ojczyzny.

Uczestnicy Dziennego Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej, w duchu patriotyzmu przyłączyli się do świętowania 104. rocznicy odzyskania przez Polskę  niepodległości.

Z tej okazji, podczas zajęć terapeutycznych wykonali gazetkę tematyczną oraz kotyliony, z którymi dumnie pozowali do zdjęć.

 

 


 


Dzień Seniora nad Nilem

 
 W dniu 19 października br. w budynku Dziennego Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej odbyła się uroczystość  z okazji Dnia Seniora. W spotkaniu uczestniczyli seniorzy z trzech domów seniora z terenu Gminy Kolbuszowa tj.  Dziennego Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej, Domu Dziennej Pomocy św. Brata Alberta w Kolbuszowej oraz Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej.

Podczas uroczystości zaproszeni goście  złożyli seniorom serdeczne życzenia m.in.: Poseł na Sejm Zbigniew Chmielowiec, Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, ks. Dziekan Jan Pępek, Kierownik MGOPS Małgorzata Hariasz, Przewodnicząca Parafialnego Zespołu „Caritas” przy kolegiacie Ewa Wójcicka, Prezes Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu Grzegorz Romaniuk oraz Dyrektor MDK w Kolbuszowej Wiesław Sitko.

Spotkanie było okazją do integracji osób starszych, serdecznych rozmów i wspomnień. Nie zabrakło występów artystycznych w wykonaniu seniorów a także dzieci ze świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Kolbuszowej. Po występach był pyszny poczęstunek oraz zabawa taneczna.

Wszystkim seniorom składamy najlepsze życzenia, dużo zdrowia, pogody ducha i nadal dużo aktywności. Niech jesień życia będzie okresem realizacji swoich pasji i zainteresowań, a każdy dzień niech przynosi wiele radości i uśmiechu.