POMOC ŻYWNOŚCIOWA

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej współpracuje z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Kolbuszowej oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL w Kolbuszowej wydając skierowania dla najbardziej potrzebujących osób i rodzin z terenu gminy Kolbuszowa dające możliwość nieodpłatnego odbioru produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
 

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1402 zł netto miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej 1056 zł netto miesięcznie dla osoby w rodzinie. 
 

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020 można uzyskać więcej informacji o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, osobiście u pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej lub telefonicznie pod numerem  17 227 11 33.
 

 

 

Podsumowanie programów MRPiPS

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.