ZASADY ODPŁATNOŚCI
 

Za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Hucie Przedborskiej  jest ustalona odpłatność.
Kryteria odpłatności określa Uchwała Rady Miejskiej.
Wysokość opłaty uzależniona jest od wysokości dochodu.
Nieodpłatnie z pobytu w Dziennym Domu skorzystają osoby, których dochód mieści się w kryterium dochodowym ustalonym w ustawie o pomocy społecznej, czyli dla osoby samotnie gospodarującej dochód nie będzie wyższy niż 701 zł, a w przypadku rodzin dochód przypadający na jedną osobę nie będzie większy niż 528 zł.    Uchwała Nr XXVI/301/20 z dnia 29 października 2020 r. Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +”
 

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet 

 

Gościmy

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.