WNIOSKI W FORMIE TRADYCYJNEJ (PAPIEROWEJ)
NA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2019/2021
 BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ W BUDYNKU


MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOLBUSZOWEJ
UL. OBROŃCÓW POKOJU 21A

OD 1 SIERPNIA 2019 r. 

POKÓJ NR 12  (1 PIĘTRO)

TEL: 17 740-79-18

 

w godzinach:
w poniedziałek  od 8.00 do 16.00
od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30

 

Wnioski będą wydawane bezpłatnie.
Wszelkie próby pobierania opłat za udostępnianie tych dokumentów są oszustwem i naciąganiem na niepotrzebne koszty


Wypełniony wniosek w formie papierowej będzie można od 1 sierpnia 2019 r. wysyłać za pomocą Urzędów Pocztowych.
Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.


Wnioski będzie można wysyłać także na adres Urzędu Miejskiego
(ul. Obrońców Pokoju 21)
lub M-G Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Obrońców Pokoju 21a)


 

 

DO POBRANIA
DRUK WNIOSKU NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY


 
 
 
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

 

 

  

OD 1 LIPCA 2019 r. 

Wniosek można złożyć w formie elektronicznej
za pomocą aplikacji e-wnioski portalu emp@tiaWnioski można składać za pomocą bankowości elektronicznej i platformy usług elektronicznych ZUS

Dane identyfikacyjne naszej jednostki na stronie ZUS  https://pue.zus.pl

KOD: 301806023000_KS_02
Nazwa: M-G OPS KOLBUSZOWA
 

 

   Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407).

   Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polistyki Społecznej  z dnia 27 lipca 2017 r. poz. 1465
 

 
Jeżeli członek rodziny, matka lub ojciec dziecka na które składany jest wniosek o świadczenie wychowawcze
przebywa na terenie Uni Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii
nabywa prawo do świadczeń rodzinnych w innych państwach członkowskich.

 

Wnioskodawcą wniosku złożonego w POLSCE zawsze musi być osoba, która składała wniosek za granicą

 

Koordynacja świadczeń polega na ustaleniu, które państwo jest właściwe do wypłaty świadczeń.
Gdy zachodzi koordynacja, sprawa podlega wojewodzie i do wniosku należy dołączyć dodatkowe oświadczenia

 

CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

 

 

 


 

Podsumowanie programów MRPiPS

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.