POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLBUSZOWEJ
(ul. Janka Bytnara 3) 
INFORMUJE, ŻE  
ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ (POPŻ)
DLA OSÓB
SKIEROWANYCH PRZEZ MGOPS W KOLBUSZOWEJ
WYDAWANA BĘDZIE W TERMINACH:

 

  • 22.03.2021 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 – 12:00
  • 23.03.2021 r. (wtorek) – godz. 13:00 – 15:00

 

Przy odbiorze produktów prosimy o zachowanie zalecanych zasad bezpieczeństwa!