Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”

zaprasza do udziału w projekcie pt.:
„Centrum Integracji Społecznej przestrzenią
dla aktywności osób wykluczonych
z terenu powiatu kolbuszowskiego”

 


 

   Plakat