Od 3 sierpnia 2020 r. będą wydawane druki do zasiłku 
rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego
specjalnego zasiłku opiekuńczego
na nowy okres zasiłkowy 2020/2021
oraz świadczenia "DOBRY START" (300+) 
 
 
Druki są wydawane przy wejściu bocznym od strony parkingu.
Druki, po wypełnieniu, należy wrzucić do pojemnika
znajdującego się przy głównym wejściu.
 
Wrzucane druki powinny być spięte, lub zszyte.
 
 
Druki można pobrać także z naszej strony internetowej
 
 
______________________________________________________________
 
 
W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2
zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną,  
zapewni to również sprawne załatwienie sprawy !!!
 
 
Wnioski można składać za pomocą bankowości elektronicznej i platformy usług elektronicznych ZUS


Dane identyfikacyjne naszej jednostki na stronie ZUS  https://pue.zus.pl
KOD: 301806023000_KS_02
Nazwa: M-G OPS KOLBUSZOWA

oraz platformy Emp@tia

 

Na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dostępne są informacje w jaki sposób założyć profil zaufany, który jest konieczny do złożenia wniosku poprzez emp@tię