I N F O R M A C J A
 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że osoby skierowane przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kolbuszowej mogą odbierać paczki żywnościowe w ramach Podprogramu 2019  przy ul. Janka Bytnara 3 (dawny internat) w terminach:    
 

29.06.2020 r. (poniedziałek) w godzinach 9:00- 12:00

30.06.2020 r.  (wtorek) w godzinach 12:00- 15:00