Informujemy, że Ministerstwo Cyfryzacji 
udostępniło na Portalu gov.pl narzędzie: 


https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych,

które ułatwi zgłaszanie się wolontariuszy  
chcących udzielać pomocy osobom potrzebującym.