Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Rzeszowie informuje, że osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą korzystać z bezpłatnych porad prawników oraz psychologów. Natomiast świadkowie przestępstw mogą korzystać z bezpłatnych parad psychologa.
 
Istnieje również możliwość dofinansowania pobytu dziecka w żłobkach publicznych. Dofinansowanie, o którym mowa wynosi 300 zł na jedno dziecko. W razie potrzeby istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty.
 
Środki pochodzą z Ministerstwa Sprawiedliwości i obejmują tylko osoby pokrzywdzone wszelkiego rodzaju przestępstwem (np. przemoc psychiczna lub fizyczna w rodzinie, niealimentacja, groźba karalna).