Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, zaprasza osoby zaangażowane w pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie do udział w cyklu szkoleń realizowanych w ramach projektu  „Przemocy mówimy NIE w Gminie Kolbuszowa – edycja 2019”, w związku z realizacją Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – Edycja 2019 r.

O szkoleniu:

Adresaci:

osoby zaangażowane w pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Kolbuszowa.

Cel szkoleń:

poszerzenie wiedzy nt. podejmowanych działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz wzmocnienie kompetencji zawodowych niezbędnych do pracy interdyscyplinarnej, pozwalających na podejmowanie skuteczniejszych interwencji oraz działań na rzecz przeciwdziałania i niwelowania skutków przemocy w rodzinie.

 Szkolenia odbędą się w dniach:

  1. 27 września 2019 r. (piątek) w godz. 900 do 1400
  2. 9 października 2019 r. (środa) w godz. 900 do 1400
  3. 4 grudnia 2019 r. (środa) w godz. 900 do 1400

 

Szkolenia zostaną zorganizowane w siedzibie budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu  w Kolbuszowej  (sala na górze) przy ul. Wolskiej 2.

 

Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Szkolenie pn. „PROCEDURA NIEBIESKA KARTA – SKUTECZNIE PRZECIW PRZEMOCY 2019”

 

TEMATY SPOTKAŃ:

Blok pierwszy – 27 września 2019 r.

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (w tym: dostęp do informacji, wymiana informacji między instytucjami, prawne aspekty przeciwdziałania przemocy – po zmianie, budowanie pozytywnego wizerunku instytucji).

Blok drugi - 9 października 2019 r.

Skuteczne działania służb pomocowych, a wypalenie zawodowe (profilaktyka wypalenia zawodowego w zawodach związanych z pomaganiem i w służbach społecznych). Panel dyskusyjny - pytania i odpowiedzi.

Blok trzeci - 4 grudnia 2019 r.

Praca z trudnym klientem (w tym: motywy braku współpracy i szukanie pomocy, co sprzyja budowaniu relacji wspomagacz – wspomagający, pierwszy kontakt z ofiarą (jak zbudować zaufanie drugiej osoby), portret psychologiczny sprawcy, mechanizmy ułatwiające skuteczną ochronę osób doświadczających przemocy, mechanizmy powstrzymujące przemoc domową).

 

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do dnia 26 września 2019 r.,

Zgłoszenie należy złożyć w siedzibie Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej – u koordynatora projektu – pok. nr 1 lub u pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

 

Więcej informacji na temat realizowanego szkolenia można uzyskać pod nr telefonu 17 227 133 wew. 116

 

    Formularz zgłoszeniowy

 

Podsumowanie programów MRPiPS

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.