INFORMACJA 

dla poszkodowanych z Gminy Kolbuszowa
w
 związku z intensywnymi opadami deszczu

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że w związku z intensywnymi opadami deszczu, które miały miejsce w dniach 19-24.05.2019 r. i spowodowały zalanie zamieszkałego budynku mieszkalnego, a także budynku gospodarczego służącego zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych rodziny lub osoby samotnie gospodarującej powodując straty w mieniu, można się starać o pomoc na remont budynku zgodnie z „Zasadami udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych”, wydanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Sprawy związane z udzielaniem pomocy prowadzi Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy w Kolbuszowej,
ul. Obrońców Pokoju 21a, tel. 17 2271 133.