INFORMACJA

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje osoby skierowane przez tut. Ośrodek do odbioru paczki żywnościowej z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej ZMG w Kolbuszowej, w ramach Podprogramu 2016, że paczki będą wydawane w stowarzyszeniu przy ul. Janka Bytnara 3 (dawny internat)

w dniach:

- 19 grudnia (poniedziałek) w godz. 9:00 do 13:00 i

- 20 grudnia (wtorek) w godz. 12:00 do 15:30.

Jednocześnie informujemy, że poza wyznaczonymi godzinami obiór żywności nie będzie możliwy.