INFORMACJA

Polski Komitet Pomocy Społecznej ZMG w Kolbuszowej informuje, że osoby skierowane przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej mogą odbierać paczki żywnościowe w ramach Podprogramu 2016 w stowarzyszeniu przy ul. Janka Bytnara 3 (dawny internat)
od 21 listopada (poniedziałek) do 23 listopada (środa) 2016 r., w godzinach 9:00- 13:00

Jednocześnie informujemy, że poza wyznaczonymi godzinami obiór żywności nie będzie możliwy.