INFORMACJA

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” informuje, że osoby skierowane przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej mogą odbierać paczki żywnościowe
w ramach Podprogramu 2016 w stowarzyszeniu przy ul. Jana Pawła II 8
od 26 października 2016 r., w dni robocze w godzinach 8: 00- 16:00