ZAJĘCIA W ŚWIETLICY PKPS
 
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, iż zajęcia dla wychowanków Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej przy ul. Janka Bytnara 3 w Kolbuszowej rozpoczynają się 12 września 2016 r.
 
Świetlica będzie czynna przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12:00 do 18:00.
 
Programy realizowane w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w roku 2016 zamieszczone zostały w zakładce Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza.