Celem Programu jest wspieranie rodzin wielodzietnych (mających na wychowaniu co najmniej trójkę dzieci), zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci oraz młodzieży wychowującej się w tych rodzinach, a także promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej wizerunku.

 

Korzyści dla Partnerów Programu to m.in.:

- utrwalenie pozytywnego wizerunku firmy jako przyjaznej rodzinie,

- większa rozpoznawalność,

- korzyści płynące ze zwiększonego obrotu,

- umieszczenie wykazu Partnerów na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

 

            Więcej informacji można uzyskać osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21a, pokój nr 8 lub pod numerem telefonu 17 227 11 33, wew. 108.
   KARTA DUŻEJ RODZINY - Informacje dla partnerów
Zostań Partnerem ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny  

Włącz się do Karty Dużej Rodziny jako jej partner!

Wypełnij Formularz zgłoszenia.