Likwidacja kasy w siedzibie Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kolbuszowej

 

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2016 r. nastąpiła likwidacja kasy w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej o nr 41 9180 0008 2001 0002 1630 0001, w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej ul. Kościuszki 22, lub filii Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej przy Placu Wolności 59 oraz w kasie  nr 3 Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej na ul. Piekarskiej 15.