„Podziel się – Wielkanocna Zbiórka Żywności”.
 

Kierownictwo Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej składa serdeczne podziękowania w imieniu rodzin, które otrzymały pomoc rzeczową w ramach akcji „Podziel się – Wielkanocna Zbiórka Żywności” dla wszystkich pracowników M-GOPS w Kolbuszowej.

Dziękujemy za dar serca i aktywne wsparcie niniejszej akcji również dla:

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kolbuszowej

- Szkolnemu Kołu Caritas w Majdanie Królewskim

- Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Kolbuszowej

- Regionalnej Fundacji Rozwoju „Serce” w Kolbuszowej

- dla indywidualnych darczyńców,

którzy przyłączyli się do pomocy dla najbardziej potrzebujących osób starszych i samotnych z terenu gminy Kolbuszowa.