Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  - „Becikowe”

oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia się dziecka 

od 1 stycznia 2012r 

przysługuje jeżeli  kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później
niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.


Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.